รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

30 ส.ค. 2564

217 view

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล