มาตรการสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากนครกว่างโจวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มาตรการสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากนครกว่างโจวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

31 พ.ค. 2564

301 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ