กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวพบหารือรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวพบหารือรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 212 view

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้พบหารือกับนายหลัว จุน (Luo Jun) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายย้ำความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งให้มีความเป็นรูปธรรมและมีพลวัตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ EEC กับพื้นที่ GBA การค้าและการลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ