เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (สำหรับคนไทย) (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๐ และ (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๑ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นอกเวลาทำการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวมาตรการตรวจสอบมือถือนักท่องเที่ยวของทางการจีน

10 ก.ค. 2567

แนวทางแจ้งความร้องทุกข์คนไทยที่อาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์

9 ก.ค. 2567

กฎหมายจีน 101: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานไฟฟ้า

12 มิ.ย. 2567

THAILAND NEW VISA MEASURES

30 พ.ค. 2567

พาสปอร์ตหายในจีนต้องทำอย่างไร?

30 พ.ค. 2567

กฎหมายจีน 101: ข้อหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตและบัตรเครดิตปลอม

15 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

10 ก.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

20 มิ.ย. 2567

ประกาศรับสมัคร บุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล (ตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานเอกชน) ประจำสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครกว่างโจว

13 มิ.ย. 2567

ประกาศรับสมัคร บุคลากรในตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

22 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด
บทความดูทั้งหมด
New economy companies listed on the Thai bourse

11 ม.ค. 2567

Princess Pa in Vienna – through the lens of a fellow diplomat

22 มี.ค. 2566

Art of the Loom: the Future of Sustainable Fashion

17 ส.ค. 2565

Thailand NOW Turns 1: Celebrating a Year of Authenticity

19 ม.ค. 2565

New Red Line Forms Backbone of Thai Railways

19 ม.ค. 2565

Icon NOW: Lee Ayu Chuepa Brews Inclusive Growth with Artisanal Coffee

19 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา