กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง | 邀请广东外语外贸大学泰语系专业老师出席午宴

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง | 邀请广东外语外贸大学泰语系专业老师出席午宴

16 ก.ค. 2564

163 view

              เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

              ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเกี่ยวกับความร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากที่ผ่านมา ภาควิชาภาษาไทยได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมในหลายโอกาส เช่น การจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศไทย การจัดการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย รวมทั้งการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลลอยกระทง เป็นต้น

         2021年7月15日,泰王国驻广州总领事馆总领事设午宴邀请广东外语外贸大学泰语系专业老师出席。

        午宴中,总领事和泰语系专业老师们探讨了共同把泰国文化在已有基础上继续发扬光大。泰语系专业与泰领馆合作,举办各种学术类和文化类的活动,例如给成绩优异的学生颁发奖学金赴泰留学,举行泰语技能大赛,还有在宋干节,水灯节等活动中展示泰国的艺术和文化等。

 

เลี้ยงอาหาร_ม._กว่างไว่ เลี้ยงอาหาร_ม._กว่างไว่2  

เลี้ยงอาหาร_ม._กว่างไว่3