กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครกว่างโจว

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 88 view

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายตื๋อ จุน (Zhan Decun) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครกว่างโจว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ประเทศไทยและนครกว่างโจวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรอบด้าน โดยความสัมพันธ์ด้านการค้าขยายตัวได้ดีแม้ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ (ปี ๒๕๖๔ ขยายตัวร้อยละ ๒๘.๗) สองฝ่ายย้ำความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้มีผลเป็นรูปธรรมและมีพลวัตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

WeChat_Image_20220818173847 WeChat_Image_20220818174017   WeChat_Image_20220818174243