การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ม.ค. 2565

| 1,153 view

0001_1 0002_1  

เอกสารประกอบ

202201_BIC_Application_Form.docx
ประกาศ_2-2565_รับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์_BIC_1.pdf