งาน Amazing Thailand · Together Forever – Write Your New Chapter 2022 – 2023 Media and Travel Industry Press Networking Event

งาน Amazing Thailand · Together Forever – Write Your New Chapter 2022 – 2023 Media and Travel Industry Press Networking Event

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 135 view

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นประธานเปิดงาน Amazing Thailand · Together Forever – Write Your New Chapter 2022 – 2023 Media and Travel Industry Press Networking ณ โรงแรมการ์เด้น นครกว่างโจว ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครกว่างโจวร่วมกับทีมประเทศไทยในนครกว่างโจว

ในงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ และได้ย้ำถึงจุดเด่นของไทยด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่จดจำได้ดีของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อาทิ สถานที่ท่องเทียว และอาหารไทยที่ได้รับการจัดอันดับความนิยมในระดับต้น ๆ จากสื่อและนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ได้แจ้งถึงจุดเน้นใหม่ด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวแบบ workation การศึกษา การรักษาพยาบาล รวมถึงความโดดเด่นด้านแฟชั่น ภาพยนตร์ และอาหาร ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับนักท่องเที่ยว

นายบุญรพี ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครกว่างโจวขอบคุณสื่อมวลชนและผู้ประกอบการที่ได้อุทิศความรู้ความเชี่ยวชาญและร่วมมือกับหน่วยงานไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย อย่างไม่ย่อท้อในช่วง ๓ ปีของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ได้ย้ำด้วยว่า ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งนำเสนอแนวคิดการท่องเที่ยวไทยของ ททท. ในช่วงปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ได้แก่ “Amazing New Chapters” โดยเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวและการบริการหลากหลาย

ในงานฯ ยังมีการบรรยายสรุป (product briefing) ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวไทยรูปแบบใหม่ในแนวคิด “Thailand has it all from A to Z” งานเลี้ยงรับรองสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวการสาธิตนวดแผนไทย และการจับสลากมอบรางวัล (lucky draw) โดยมีสื่อมวลชน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในมณฑลกวางตุ้ง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ