พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2566

| 413 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และส่วนราชการในนครกว่างโจว ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร สำนักงานฝ่ายการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครกว่างโจว และชาวไทยในเขตอาณาเข้าร่วมพิธี

1 2  
3   4
 

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

5 6   7  

ในวันเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือ/บทความให้คนตาบอดผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind ของมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลและเกร็ดความรู้ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้ง      

8 9   10   11   12.5   12   13   14   15   16