รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 1,167 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_6-2565_ผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf