รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 781 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_4-2565_ประกาศรายชื่อ_BIC.pdf