รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 838 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_5-2565_ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์.pdf