สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๒๕๖๖

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 822 view
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และส่วนราชการในนครกว่างโจว ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครกว่างโจว และคู่สมรสเข้าร่วมพิธี
 
1 2
 
3 4  
 
 
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที เป็นอันเสร็จพิธี
 
5 6  
 
7   8