สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดกิจกรรมพบปะกลุ่มธุรกิจไทยและสมาคมหอการค้าในมณฑลกวางตุ้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดกิจกรรมพบปะกลุ่มธุรกิจไทยและสมาคมหอการค้าในมณฑลกวางตุ้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 155 view

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง และสมาคมหอการค้าในมณฑลกวางตุ้ง โดยนางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้บริหารระดับสูงฝ่ายกวางตุ้งจากหอการค้าระหว่างประเทศกวางตุ้ง หอการค้ามณฑลกวางตุ้ง สมาคมหอการค้าใหญ่มณฑลกวางตุ้ง หอการค้าระหว่างประเทศกว่างโจวและสมาคมอุตสาหกรรมการกระจายสินค้ามณฑลกวางตุ้ง และฝ่ายไทยจากบริษัทชั้นนำ อาทิ CP Group Makro SCG บุญถาวร และ Vet Products รวม ๒๒ คน ณ บ้านพักกงสุลใหญ่เพื่อสร้างโอกาสทำความรู้จัก หารือ และแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจของไทยและกวางตุ้ง ที่เป็นการเตรียมสำหรับการกลับสู่สถานการณ์ปกติหลังการระบาดของโควิด- ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมพบปะกลุ่มธุรกิจไทยกับสมาคมหอการค้าในมณฑลกวางตุ้งในลักษณะนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยภาคธุรกิจสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายระหว่างกันอย่างเป็นมิตร

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้ง เรื่องความพร้อมของไทยในการเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมขั้นสูง และย้ำว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคธุรกิจทั้งฝ่ายไทยและกวางตุ้งต่อยอดการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจระหว่างเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (GBA) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม MOU ระหว่าง EEC กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ