สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ประจำปี ๒๕๖๔ | 泰王国驻广州总领事馆为广东外语外贸大学泰语专业学生颁发2021年度奖学金

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ประจำปี ๒๕๖๔ | 泰王国驻广州总领事馆为广东外语外贸大学泰语专业学生颁发2021年度奖学金

8 ก.ค. 2564

145 view

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท หรือ ๒๖,๑๕๖.๙๔ หยวนให้แก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) โดยในปีนี้ ภาควิชาภาษาไทยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัย ในโอกาสดังกล่าวกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้กล่าวในช่วงพิธีเปิด และมีศาสตราจารย์หลิว จื้อเฉียง (Liu Zhiqiang) คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานประมาณ ๓๐ คน

          ในปีนี้ มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นรับทุนดังกล่าวรวม ๘ คน โดยมีกำหนดจะเดินทางไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้ ภาควิชาภาษาไทยยังได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การประกวดออกเสียงภาษาไทย การประกวดเรียงความภาษาไทย และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยรวม ๑๘ คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ร่วมกล่าวในช่วงพิธีมอบทุนด้วย

          โครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งการมอบทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยที่มีผลการเรียนดีเด่นได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย และเปิดโลกทัศน์ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์จากรัฐบาลไทยในการให้ความสำคัญและการสนับสนุนการเผยแพร่ภาษาไทยให้เป็นที่นิยมในจีน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวแล้วจำนวน ๕๖ คน

 

         2021年7月8日,泰王国驻广州总领事馆参加了广东外语外贸大学泰语系专业学生奖学金颁发仪式。今年,根据新冠病毒疫情防控政策,泰语系专业采用线上颁发奖学金的形式。以上仪式中,泰王国驻广州总领事馆总领事在仪式开幕时发表了讲话,同时,东语学院院长也致了欢迎词。出席仪式的师生共计30人。

         今年,学习成绩优异并获得奖学金的学生共8名,他们将赴泰国朱拉隆功大学和曼谷大学留学。此外,泰语系专业还为泰语技能大赛中脱颖而出的学生准备了奖学金,包括泰语语音语调大赛,泰语作文大赛,泰语演讲大赛共18名学生,其中在泰语演讲大赛中获奖的学生作为代表在颁奖仪式中也作了演讲。

         奖学金颁奖仪式是从2013年起每年必举办的项目。今年的奖学金颁奖仪式是第8次了,目的是让成绩优异的泰语专业学生能在泰语运用方面更好的发挥所长,并为其毕业后就业打开了更广阔的空间,同时也体现着泰国政府对泰语在中国推广的重视和支持。历年来,获得上述奖学金的学生总共56人。

 

****************************

 

1มอบทุน_นศ._กว่างไว่ 2มอบทุน_นศ._กว่างไว่  

3มอบทุน_นศ._กว่างไว่   4มอบทุน_นศ._กว่างไว่  

5มอบทุน_นศ._กว่างไว่   6มอบทุน_นศ._กว่างไว่  

7มอบทุน_นศ._กว่างไว่   8มอบทุน_นศ._กว่างไว่  

9มอบทุน_นศ._กว่างไว่   10มอบทุน_นศ._กว่างไว่  

11มอบทุน_นศ._กว่างไว่   12มอบทุน_นศ._กว่างไว่