สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

18 ก.ย. 2563

332 view

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 07.00 - 13.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่ตกค้างในจีนเดินทางกลับประเทศไทย โดยในโอกาสดังกล่าว นางสาวเนตรนภา คงศรี กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้าง ในจีนจำนวน 11 คนและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้น 271 คน โดยเที่ยวบินพิเศษสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ 3081 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุน นครกว่างโจว เวลา 12.40 น.

การจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต. 8 และขอให้คนไทยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT Airport และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ารับการกักตัว 14 วัน รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกันโรคและของที่ระลึกให้กับคนไทยข้างต้น โดยการส่งคนไทยข้างต้นกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 6 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยตกค้างกลับไทยรวม 303 คน และคนต่างชาติ 565 คน รวมทั้งสิ้น 868 คน โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ และครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง