สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563

206 view

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีนางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในนครกว่างโจว ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรสำนักงานส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวและคู่สมรส
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เข้าร่วมรวม 40 คน

ในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ