มณฑลกวางตุ้งเพิ่มมาตรการความเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูง

มณฑลกวางตุ้งเพิ่มมาตรการความเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูง

16 พ.ค. 2564

427 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ