วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,936 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดทำคู่มือคนไทยในมณฑลกวางตุ้งและไห่หนานขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมายังมณฑลกวางตุ้งและไห่หนานได้เตรียมตัวและเข้าใจกับสภาพพื้นที่ การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือคนไทยในมณฑลกวางตุ้งและไห่หนานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่
  2. เตรียมการเดินทางมากวางตุ้งและไห่หนาน
  3. เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้วทำอย่างไร
  4. การพำนักในจีน
  5. เรื่องน่ารู้เพื่อความปลอดภัย
  6. ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
  7. ที่อยู่และหมายเลขติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ