ประกาศ

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

1 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

30 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

16 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล

6 ส.ค. 2564

ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลจำนวน ๒ อัตรา

12 ก.ค. 2564

King Bhumibol World Soil Day Award: Call for application 2021 is OPEN

29 มิ.ย. 2564

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้จะเดินทางออกจากนครกว่างโจวและเมืองตงก่วนในช่วง COVID-19

8 มิ.ย. 2564

มาตรการสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากนครกว่างโจวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

31 พ.ค. 2564

มณฑลกวางตุ้งเพิ่มมาตรการความเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูง

16 พ.ค. 2564