ประกาศ

TRAVEL TO THAILAND | 出行泰国

17 พ.ย. 2563

签证及COE申请流程

6 พ.ย. 2563

Visa and COE Application Procedures for non-Thai applicant who wish to travel to Thailand

4 พ.ย. 2563

Non-Immigrant Business Visa Requirement

20 ต.ค. 2563

Toursit Requirement

20 ต.ค. 2563

Special Tourist Visa Requirement

20 ต.ค. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน ๔ ตำแหน่ง

30 ก.ย. 2563

ตารางการจัดเที่ยวบินพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในจีน

15 ก.ย. 2563

การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล จำนวน ๔ ตำแหน่ง

9 ก.ย. 2563