ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

21 ก.ค. 2566

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566)

24 มี.ค. 2566

งานแสดงสินค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลนานาชาติ (MSRE) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. 2566 และ งานแสดงสินค้า SMEs นานาชาติ (CISMEF) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2566

21 มี.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว จำนวน ๑ ราย

6 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

25 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

22 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล

16 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

15 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว จำนวน ๑ ราย

2 พ.ย. 2565