ประกาศ

Changes in Visa Application Fees | 新的签证收费标准

19 ก.พ. 2564

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (Thailand Business Information Center, Guangzhou) จำนวน 1 ตำแหน่ง

17 ก.พ. 2564

แจ้งเตือนกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ในจีน | 关于提醒近期有人冒充我馆工作人员的通知

2 ก.พ. 2564

THAI E-VISA APPLICATION | 泰国电子签证申请

22 ม.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

15 ม.ค. 2564

TRAVEL TO THAILAND | 出行泰国

17 พ.ย. 2563

签证及COE申请流程

6 พ.ย. 2563

Visa and COE Application Procedures for non-Thai applicant who wish to travel to Thailand

4 พ.ย. 2563

Non-Immigrant Business Visa Requirement

20 ต.ค. 2563