เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (สำหรับคนไทย) (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๐ และ (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๑ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นอกเวลาทำการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ตารางการจัดเที่ยวบินพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในจีน

15 ก.ย. 2563

การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล จำนวน ๔ ตำแหน่ง

9 ก.ย. 2563

บุคคลสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตพำนักที่มณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานสามารถขอรับการตรวจลงตรากลับเข้าจีนได้

25 ส.ค. 2563

Requirements for Certificate of Entry During Travel Restriction

17 ก.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

14 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด

Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

w_1

Address : No. 36 Youhe Road Haizhu district Guangzhou 510310

Tel. (86-20) 8385-8988

Fax. (86-20) 8388-9567

E-mail : gzthaicg@163.com (consular services), econ.gug@mfa.mail.go.th

Website : https://guangzhou.thaiembassy.org

Office Hours : 09.00-12.00, 13.30-17.00 hrs.

Visa and Consular Section : 09.00-11.30 hrs.

------------------

办公时间

领事事务

签证与认证申请 : 09.00-11.30

签证与认证领取 : 16.30-17.00

其他事务/泰国人事务 : 9.00-12.00, 13.30-17.00

周六,日及节假日停止办公