กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

15 ม.ค. 2564

256 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ_ประจำปี_2564.pdf