การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 1,434 view

ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว1 ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว2   ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว3   ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว4   ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว5  

เอกสารประกอบ

210831AN_Interpreter_Recruitment.pdf