การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

1 ก.ย. 2564

444 view

ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว1 ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว2   ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว3   ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว4   ประกาศรับสมัครตำแหน่งล่าม_สถานกงสุลใหญ่_ณ_นครกว่างโจว5  

เอกสารประกอบ

210831AN_Interpreter_Recruitment.pdf