รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 722 view

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล