ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

16 ส.ค. 2564

220 view

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบ

Consular_Staff_Recruitment_-_Interview.pdf