ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 726 view

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบ

Consular_Staff_Recruitment_-_Interview.pdf