มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้จะเดินทางออกจากนครกว่างโจวและเมืองตงก่วนในช่วง COVID-19

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้จะเดินทางออกจากนครกว่างโจวและเมืองตงก่วนในช่วง COVID-19

8 มิ.ย. 2564

679 view

มาตรการเมื่อเดินทางออกกว่างโจวและตงก่วน