สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยหลิงหนาน มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยหลิงหนาน มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2 มิ.ย. 2564

182 view

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายสนับสนุนบริการ รับมอบหน้ากากอนามัยประเภท N95 จำนวน ๘๐,๐๐๐ ชิ้น รวมมูลค่า ๑,๑๒๐,๐๐๐ หยวน หรือประมาณ ๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยหลิงหนาน มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (MBA Alumni Association of Lingnan (University) College, Sun Yat-sen University) นครกว่างโจวบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีนายสิภวิช ธำรงวราภรณ์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้มอบในนามของผู้บริจาค และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นางเพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และนางสาวหญิงอภิญญา วิจิตรเมฆทอง หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าวจากสมาคมศิษย์เก่าฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้จัดส่งหน้ากากอนามัยดังกล่าวจากนครกว่างโจวไปไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสำนักงานกลาง สภากาชาดไทย ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ และฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนบริการกลาง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการผ่านพิธีการศุลกากรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ สายการบิน China Southern Airlines ยังอนุเคราะห์ยกเว้นค่าขนส่งทางอากาศสำหรับจัดส่งหน้ากากอนามัยทั้งหมดไปยังไทยด้วย  

2021年6月2日,泰国朱拉隆功国王纪念医院副院长NIPON KHEMAPECH 接收了由中山大学岭南学院(MBA)校友会捐赠的价值112万元人民币,约合504万泰铢的N95口罩8万个,用于抗击新冠疫情。MR. SIPAVICH DHUMRONGVARAPORN 作为中山大学岭南学院(MBA)校友会的代表,以中山大学岭南学院(MBA)校友会的名义进行了捐赠。出席捐赠的人员还有泰国朱拉隆功国王纪念医院院长负责药品系统和医疗器械方面的助理MRS.PENPRAPA TANGWANCHAROEN以及朱拉隆功国王纪念医院医疗器械部主任MS. APINYA VIJITMEKTHONG。

泰王国驻广州总领事馆于2021年5月11日接收上述捐赠的口罩,并转运至泰国,得到了泰国红十字会秘书处,朱拉隆功国王纪念医院以及特权和促进部的鼎力支持。此外,泰国素旺那普机场海关在口罩通关时也给予了大力协助,还有中国南方航空也对此次口罩运送给予了免除运费等优惠。

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ