สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

18 ม.ค. 2564

195 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

 

               เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้างในจีน และชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ คน เดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบินไชน่าเซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ3081 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจวเมื่อเวลา ๑๓.๐๙ น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา ๑๕.๐๓ น

               การส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ทั้งนี้ การส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ ๑๖ โดยที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยและคนต่างชาติกลับไทยรวมจำนวน ๒,๙๓๖ คน ซึ่งแบ่งเป็นคนไทย ๔๖๖ คน และคนต่างชาติ ๒,๔๗๐ คน

 

------------------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ