เทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔

เทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2564

| 705 view

       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครกว่างโจว สวนนกหนานซา (Nansha Bird Park) นครกว่างโจว และทีมประเทศไทย ณ นครกว่างโจว ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ณ นครกว่างโจว และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว จัดงานเทศกาลลอยกระทง “ลอยกระทง ส่งความสุข” ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่สวนนกหนานซา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงมวยไทย การนวดแผนไทย การจัดซุ้มผลไม้ไทย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าไทยและอาหารไทย

       นอกจากนี้ สมาคมนักเรียนไทยในมณฑลกวางตุ้งได้ร่วมกับนักศึกษาไทยที่พำนักในมณฑลกวางตุ้งและภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) จัดการแสดงรำไทย รวมทั้งจัดซุ้มการละเล่นต่าง ๆ เช่น ซุ้มสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง และซุ้มตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย เป็นต้น

       ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาไทยและจีน ชุมชนไทย ตลอดจนชาวจีนที่เขตหนานซา นครกว่างโจวและเมืองใกล้เคียงในมณฑลกวางตุ้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ