สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวพบเชิญชวนบริษัทในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวพบเชิญชวนบริษัทในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2564

| 523 view

เมื่อวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับสำนักงาน BOI และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครกว่างโจว พบหารือกับบริษัทในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท Yinlong Energy (แบตเตอรี) บริษัท EVE Technology (แบตเตอรีและระบบบริหารจัดการแบตเตอรี) บริษัท Huizhou E-Power Electronics (ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี) บริษัท East Group (โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุไฟฟ้า) บริษัท Guangdong Aipower New Energy Technology (โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุไฟฟ้า) และ บริษัท Zhuhai Enpower Electric (มอเตอร์และชิ้นส่วนการขับเคลื่อน) เพื่อหารือเรื่องการพิจารณาลงทุนเพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย

นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว นางสาวชนกพร หนูหอม กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) และนางสาวอรนุช วรรณภิญโญ กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) ได้ใช้โอกาสดังกล่าว แจ้งให้บริษัทห่วงโซ่อุปทานข้างต้นทราบเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย มาตรการและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน สำหรับในกรณีการลงทุนใน EEC รวมทั้งทาบทามเชิญชวนเข้าร่วมการหารือออนไลน์กับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565

มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจีน โดยมีการผลิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวม 64 บริษัท ได้แก่ (1) วิจัยและผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 15 บริษัท (2) ผลิตแบตเตอรี 23 บริษัท (3) ระบบควบคุมแบตเตอรี (BMS) 5 บริษัท (4) มอเตอร์และชิ้นส่วนการขับเคลื่อน 6 บริษัท และ (5) โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า 15 บริษัท

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ