วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"

13 ต.ค. 2564

90 view

วิดีโอประกอบ