เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพบหารือกับผู้แทนบริษัทชั้นนำในมณฑลกวางตุ้ง

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพบหารือกับผู้แทนบริษัทชั้นนำในมณฑลกวางตุ้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2565

| 118 view

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยนางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และนางสาวชนกพร หนูหอม กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) ได้พบหารือกับผู้แทนบริษัทชั้นนำในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อแจ้งนโยบายของไทยล่าสุดเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะไทยกับมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งแจ้งผลการเยือนจีน (มณฑลอันฮุย) ของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะนักธุรกิจไทยเมื่อต้นเดือนเมษายน 2565 นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องสถานการณ์และศักยภาพการลงทุนของไทยด้วย โดยบริษัทที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท GAC บริษัท ZTE บริษัท Tencent บริษัท XAG บริษัท Huawei บริษัท Netease บริษัท Pony.ai บริษัท Bright Dream Robotics และบริษัท Country Garden

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ