ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565

| 1,216 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

22.11.2022_BIC_Recruitment_Candidates_Interview_Notice(1).pdf