รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 314 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ3.2565.pdf