งานแสดงสินค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลนานาชาติ (MSRE) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. 2566 และ งานแสดงสินค้า SMEs นานาชาติ (CISMEF) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2566

งานแสดงสินค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลนานาชาติ (MSRE) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. 2566 และ งานแสดงสินค้า SMEs นานาชาติ (CISMEF) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2566

| 1,057 view

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลนานาชาติ (MSRE) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 และ งานแสดงสินค้า SMEs นานาชาติ (CISMEF) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://thaibizchina.com/purchasing/ประกาศเชิญผู้ประกอบการ/