การเยือนเมืองสำคัญของมณฑลกวางตุ้งในเขต Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (เมืองฮุ่ยโจวและเมืองเซินเจิ้น) ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

การเยือนเมืองสำคัญของมณฑลกวางตุ้งในเขต Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (เมืองฮุ่ยโจวและเมืองเซินเจิ้น) ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 264 view

เมื่อวันที่ 24-26 และ 30 มกราคม 2567 นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางเยือนเมืองฮุ่ยโจวและเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง เพื่อพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และลงพื้นที่ศึกษาติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจในเมืองทั้งสองที่มีบทบาทสำคัญในเขต Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงโอกาสความร่วมมือสำหรับภาคธุรกิจและการลงทุนของฝ่ายไทยในระยะต่อไป

ในการเยือนเมืองฮุ่ยโจวระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม ๒๕๖๗ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือนางโหยว เสี่ยวฮุ่ย (You Xiaohui) ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศเมืองฮุ่ยโจว พร้อมด้วยนางจ้าว ยิงหลิง (Zhao Yingling) ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฮุ่ยโจว โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย รวมถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างไทย-เมืองฮุ่ยโจวในอนาคต ทั้งด้านการค้าการลงทุน เศรษฐกิจทางทะเล พลังงานใหม่และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะยานยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งล้วนเป็นจุดเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายที่สอดคล้องกัน รวมถึงได้หารือโอกาสความร่วมมือสาขาอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

Weixin_Image_20240202173727 Weixin_Image_20240202173739  

ในการเยือนเมืองฮุ่ยโจวครั้งนี้ คณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบหารือผู้บริหารภาคเอกชนรายสำคัญในพื้นที่และเยี่ยมชมบริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท Douglas China ซึ่งเป็นบริษัทด้านเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าประเภท fast-consuming ระดับนานาชาติ ที่ตั้งโรงงานในเมืองฮุ่ยโจว

Weixin_Image_20240202173743 Weixin_Image_20240202173747  

 (๒) บริษัท Hydro CareSYS Medical ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องมือการแพทย์ซึ่งมีศูนย์ผลิตและวิจัยในเมืองฮุ่ยโจว โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้กับตลาดลูกค้าต่างชาติ รวมถึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ flagship ในด้าน hydro surgery

Weixin_Image_20240202173750 Weixin_Image_20240202173754  

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นางเฉา ซ่ายเซียน (Cao Caixian) ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ เมืองเซินเจิ้น ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนภาคเอกชนไทยในเมืองเซินเจิ้น โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างเป็นมิตร โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ประเทศไทยและเมืองเซินเจิ้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดรอบด้าน และย้ำความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดามีผลบังคับใช้หลังวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่คาดว่าจะส่งผลให้การเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างชาวไทยและชาวจีนทุกระดับผ่านเมืองเซินเจิ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและจีนที่จะฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๘ และการครบรอบ ๓๕ ปี การก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี ๒๕๖๗ นี้

Weixin_Image_20240202173757