สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

22 ก.พ. 2564

52 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

2021222日泰王国驻广州总领事馆送滞留在华泰籍人员回泰国

 

------------------------------------

 

               เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้างในจีน และชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน เดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบินไชน่าเซาเทิร์น
แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ3081 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจวเมื่อเวลา ๑๓.๐๗ น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา ๑๔.๓๖ น

               2021年2月22日,泰王国驻广州总领事馆为滞留在华的泰籍人员和外籍人员共计199人返泰和赴泰提供了便利。此次搭乘的航班是中国南方航空的CZ3081次航班,13.07分从广州白云国际机场起飞,14.36分抵达泰国素旺那普机场。

               การส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ทั้งนี้ การส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๑๗ โดยที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยและคนต่างชาติกลับไทยรวมจำนวน ๓,๑๔๗ คน ซึ่งแบ่งเป็นคนไทย ๔๗๖ คน และคนต่างชาติ ๒,๖๗๑ คน

               本次安排滞留在华的泰籍人员返泰得到了泰王国驻华大使馆,泰王国驻上海总领事馆,泰王国驻南宁总领事馆,泰王国驻昆明总领事馆,泰王国驻厦门总领事馆,泰王国驻青岛总领事馆,以及中国南方航空的全力配合。本次是第17次安排滞留在华的泰籍人员返泰,此前,泰王国驻广州总领事馆共计协助返泰赴泰的泰籍人员及外籍人员多达3147人,其中泰籍人员476人,外籍人员2671人。

 

------------------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ