สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดการหารือออนไลน์ในหัวข้อ Thailand's Next Generation Automotive

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดการหารือออนไลน์ในหัวข้อ Thailand's Next Generation Automotive

26 พ.ค. 2564

221 view

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดการหารือออนไลน์ในหัวข้อ "Thailand's Next Generation Automotive" ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า  (EV) ของไทย ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สำนักงาน BOI สำนักงาน EEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ปตท. กับบริษัทด้านยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งที่มีความสนใจและมีแผนขยายการลงทุนไปในภูมิภาค ได้แก่ บ. BYD บ. GAC และ บ. Xpeng ซึ่งเป็นบริษัท EV ชั้นนำในมณฑลกวางตุ้ง

 

ในการหารือครั้งนี้ หน่วยงานไทยได้ให้ข้อมูลทั้งด้านนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม EV ของไทย พัฒนาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV ในภูมิภาค รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน โดยมี บ. Great Wall Motors ซึ่งได้เข้าไปลงทุนในพื้น EEC ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในไทยด้วย

 

สำหรับการจัดหารือในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับประเทศไทย โดยเฉพาะกับพื้นที่ EEC โดยก่อนหน้านี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยด้านการเกษตรกับบริษัท XAG ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ