ที่ตั้ง

Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No. 36 Youhe Road Haizhu district Guangzhou 510310
Tel. (86-20) 8385-8988 
VOIP: 520321,520322,520323,520324,520325
Fax. (86-20) 8388-9567
E-mail : gzthaicg@163.com
Website : http://www.thaiembassy.org/guangzhou

แผนที่

 

Other Sections/Thai Citizen Services

09.00-12.00, 13.30-17.00
Saturday, Sunday and Public Holidays : Closed
Tel. (86-20) 8385-8988 
VOIP: 520321,520322,520323,520324,520325

Fax. (86-20) 8388-9567
Email. gzthaicg@163.com : thaigug@mfa.go.th

 

Commercial Section
Tel. (86-20) 8384-9453, 8333-8999 ext. 1256-7
Fax: (86-20) 8384-9760
Email: thaitcguangzhou@ditp.go.th


Agricultural Section
Tel : (86-20) 8333-8999 ext. 1201, 1202
Fax: (86-20) 8384-9787
E-Mail: moacgz@yahoo.com


Customs Section
Tel : (86-20) 8333-8999 ext. 1213-1214
Fax: (86-20) 8387-7293
E-Mail: thaicustomsgz@hotmail.com
 

Investment Promotion Section
Tel : (86-20) 8333-8999 ext. 1216-1218
Fax: (86-20) 8387-2700
E-Mail: guangzhou@boi.go.th

泰王国驻广州总领事馆
广州市海珠区友和路36号

办公时间
领事事务

签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 16.30-17.00


其他事务/泰国人事务
9.00-12.00,13.30-17.00
周六,日及节假日停止办公