สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (Guangzhou)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว


(Guangzhou)

ที่ตั้ง

36 Youhe Lu, Haizhu District, Guangzhou 510310,PRC

วันที่ทำการ

09.00-12.00, 13.30-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.00-11.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(86-20) 8385 8988 VOIP : 520321,520322,520323,520324,520325

แฟ็กซ์

(86-20) 8388 9567

อีเมล

gzthaicg@163.com : thaiconsulate.GUG@mfa.mail.go.th : econ.GUG@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

-

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางสาวนิภัสสร คำภา
(MISS NIPATSORN KAMPA)

Consul
(Consul)

- นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์
(MR KANCHITPON CHITTILOETWIRUN)

- นายพิชญพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์
(MR PITCHAYAPAT BENJASIRIROJ)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสาวเบญจวรรณ แสดงฤทธิ์
(MISS BENJAWAN SADAENGRIT)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

36 Youhe Lu, Haizhu District, Guangzhou 510310,PRC

เบอร์ติดต่อ

Tel. (Direct Line) : (86-20) 8384-9453

อีเมล

thaitcguangzhou@ditp.go.th

แฟ็กซ์

Fax : (86-20) 8384-9760

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

น.ส.ศุภรา เสกาจารย์
(MISS SUPPARA SEAKACHARN)

ตำแหน่ง

Vice Consul

ชื่อ-สกุล

น.ส.พัชรินทร์ คูณเศรษฐ์
(MISS PATCHARIN KOONSED)

Office of Agricultural Affairs

ที่ตั้ง

36 Youhe Lu, Haizhu District, Guangzhou 510310,PRC

เบอร์ติดต่อ

Tel : Direct Line) : (86-20) 966-0656

อีเมล

E-Mail : moacguangzhou@hotmail.com

แฟ็กซ์

Fax : (86-20) 8966-0659

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นายปรัตถกร แท่นมณี
(MR. PHATTHAKORN TANMANEE)

Office of Customs Counsellor

ที่ตั้ง

36 Youhe Lu, Haizhu District, Guangzhou 510310,PRC

เบอร์ติดต่อ

Tel (Direct Line) : (86-20) 8438-7312

อีเมล

E-Mail : thaicustomsgz@hotmail.com / thaicustomsinchina@qq.com

แฟ็กซ์

Fax : (86-20) 8438-7783

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นายวสันต์ เวทยะวานิช
(MR. WASON WETHAYAWANICH)

Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

ที่ตั้ง

36 Youhe Lu, Haizhu District, Guangzhou 510310,PRC

เบอร์ติดต่อ

Tel (Direct Line) : (86-20) 8387-7770

อีเมล

Email : guangzhou@boi.go.th Website : www.boi.go.th

แฟ็กซ์

Fax : (86-20) 8387-2700

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์
(MR. APIPONG KHUNAKORNBODINTR)